Wonen in de stad van iedereen

13 december, start 19.30 uur, inloop met koffie en een praatje19.00 uur. Netwerkborrel na afloop (22.00 uur)

Locatie: ” Portaal”, Beneluxlaan 9, Utrecht.

LAB030 zijn vier Utrechtse gespreksavonden over het onderwerp ‘Stad van iedereen’. Het gaat goed met Utrecht. Keerzijde is dat sommige mensen niet mee kunnen delen in het succes van Utrecht. Op 13 december gaat LAB030 over wonen in de stad van iedereen.
Utrecht is de snelst groeiende gemeente van Nederland. Veel mensen willen hier wonen, en dat drijft de prijzen op. Op zowel de koopmarkt als de commerciële huurmarkt, en zelfs in de sociale huursector. Intussen heeft de Rijksoverheid mogelijkheden van corporaties beperkt om in de overspannen woningmarkt van Utrecht een bijdrage te leveren aan de woningnood en de behoefte aan betaalbare woningen.
Als deze trend zich voortzet kunnen alleen mensen met een hoog inkomen, mensen met recht op een sociale huurwoning of mensen die bereid zijn voor veel geld heel klein te wonen. Wat betekent het voor de stad, als middengroepen verdwijnen? Het lijkt erop dat corporaties steeds meer kwetsbare huurders moeten huisvesten, zoals statushouders, mensen met psychiatrische problematiek of schulden. Ook dat geeft een eigen dynamiek. Wat heeft dit voor gevolgen voor de samenleving? Kortom, hoe kunnen we zorgen voor meer betaalbare woningen in de stad? Hoe kunnen we samen-leven en ontmoeting tussen mensen stimuleren door middel van woningmarkt beleid?

We beginnen de avond met een welkomstwoord door DirkJan vd Zeep van Portaal, waar we te gast zijn.

Twee experts zullen op bovenstaande vragen ingaan. De twee sprekers zijn Gideon Bolt, stadsgeograaf en verbonden aan faculteit Geowetenschappen van de UU. Hij heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van beleid gericht op versterking van wijken. Daarnaast spreekt Peter Boelhouwer, hoogleraar houding systems aan de TU Delft.

Wethouder Paulus Jansen, Monique van Loon, directeur van Jebber en Pim Koot, commercieel directeur van Socius reflecteren vanuit de praktijk op de beide inleidingen. Columnist Marjan Slob (oa de Volkskrant) geeft een prikkelende zienswijze op het thema. Daarna is het publiek aan de beurt: Bezoekers gaan met elkaar in gesprek over hoe we de lage en middenkomens ook een plek op de toekomstige Utrechtse woningmarkt kunnen bieden.  Hoe we met geschikte woningen kunnen bevorderen dat er bruggen worden geslagen in de samenleving. Onder leiding van Friso Wiersum hebben we aan het eind van de avond goede voornemens en conclusies geformuleerd.

Om niet alleen over elkaar maar ook met elkaar te spreken, vragen we alle bezoekers iemand mee te nemen die duidelijk van je verschilt, bijvoorbeeld in opleidingsniveau, inkomen, gezondheid, wereldbeeld, woonbuurt, huidskleur, geloof, culturele achtergrond, opvoeding, etc. Zo maken we van LAB030 een gesprek van en voor iedereen! Meld je hieronder aan.

13 december 2017, 19.30 uur start,19.00 u inloop

Locatie; ” Portaal”, Beneluxlaan 9, Utrecht.

Advertentie