Dinsdag 11 december, start 20.00 uur, inloop met koffie 19.30.
Netwerkborrel na afloop.

Lokatie:
De Cereolfabriek / Het Wilde Westen
Everard Meijsterlaan 1B
Utrecht

Lees hier het verslag

 

Utrecht groeit. Tussen nu en 2040 komen er ongeveer 90.000 mensen bij. Dat zijn meer mensen dan er nu wonen in de wijken Oost, Binnenstad en West De vraag is: hoe moet die uitgebreide stad eruit zien en wie bepaalt dat? Is dat de minister of de gemeenteraad? Of zijn het de bewoners, corporaties of projectontwikkelaars? Hoe zorgen we ervoor dat die uitgebreide stad groen, betaalbaar en sociaal is?

Daarover organiseren wij een reeks bijeenkomsten, waar iedereen die zich betrokken voelt bij de stad van harte welkom is. Bewoners, initiatiefnemers op de woningmarkt, wethouders, lokale politici van verschillende partijen, ambtenaren ontmoeten elkaar hier en doen inspiratie op voor hun eigen rol in het maken van de stad.

De eerste avond is op dinsdag 11 december en daar staan we stil bij de volgende vragen:

Welke krachten werken er op de stad in? Hoe ontwikkelt de stad zich? Hoe maak je de stad met zijn allen en wie bepaalt eigenlijk welke kant de stad op gaat? Cody Hochstenbach maakt een begin met deze vragen. Hij is postdoctoraal onderzoeker stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op gentrificatie, ongelijkheid en woonbeleid. In zijn proefschrift “Inequality in the gentrifying European city” onderzocht hij gentrificatieprocessen in Amsterdam en Rotterdam. Vanavond

Kees Verschoor, Strateeg Ruimte en economie bij Gemeente Utrecht, brengt ons een update over  de ontwikkelingen in de woningmarkt van Utrecht. Waarin verschilt Utrecht van Amsterdam en wat kunnen we de komende jaren verwachten in onze stad.

Daarna geven we het woord aan ruimtemakers Marit Overbeek en Arjan Biemans. Zij laten ons delen in hun ervaringen van stadmaken, aan de hand van een project.

Kortom: welke richting gaat de stad op en hoe geven we haar vorm? Wie mag er aan de knoppen ?

Wouter de Heus verzorgt een column.

In groepen gaan we vervolgens zelf een antwoord formuleren op de vragen die deze avond opgeroepen heeft. We verzamelen deze antwoorden en geven ze mee aan wethouder Kees Diepenveen en Tweede Kamerlid Paul Smeulders. Ook delen zij met ons welke inzichten ze meenemen naar het stadhuis en Den Haag.

Je bent van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn. Om te horen wat er speelt, om je zorgen te delen en vooral actief mee te denken over oplossingen. Meld je aan op www.LAB030.nl!

Daarnaast vragen we je om deze uitnodiging door te sturen naar anderen in je netwerk. De toekomst van de stad is te belangrijk om alleen aan het stadskantoor en politici over te laten.

Deze avond wordt georganiseerd en mogelijk gemaakt door GroenLinks Utrecht.

 

Meld je hier aan voor deze avond:

Advertentie